De Ministère

De Kompetenzberäich vum Ministère ass am interne Reglement vun der Regierung festgehalen.

De Ministère koordinéiert déi allgemeng Politik vum Wunnengsbau  a suergt fir hir Ausféierung:

De Ministère bitt och eng Rei vun individuelle Wunnengsbäihëllefen un, déi dofir do sinn, der Bevëlkerung den Zougang zu enger Wunneng ze erliichteren.

Mam Zil derzou bäizedroen eng effikass a kohärent Logementspolitik ze ënnerstëtzen, huet de Ministère du Logement 2003 den Observatoire fir Wunnraum gegrënnt.

Fräi Plazen am Ministère ginn op der Internetsäit govjobs verëffentlecht.

Ëffentlech Ausschreiwunge vum Ministère ginn um Portal fir ëffentlech Ausschreiwungen publizéiert.

Aktualiséiert